Calendari escolar

En aquest calendari es recullen totes les dates importants i les festivitats que cal tenir en compte durant el curs 2020-2021.

CALENDARI ESCOLAR pel curs 2020-2021