Entrades i sortides

Aquest any hi ha novetats en les entrades i les sortides. Totes les famílies haureu de respectar amb un gran compromís les portes d'accés assignades i els horaris establerts. Agraïm, per endavant, la vostra col·laboració i responsabilitat!

AQUESTA INFORMACIÓ ESTÀ PENDENT DE VALIDACIÓ! AL SETEMBRE ES FARÀ L'ACTUALITZACIÓ, SI ESCAU.

L’escola disposa de 4 accessos pels que es poden efectuar les entrades i les sortides de l’alumnat:

  1. Porta principal (accés Av. Ciutadella)
  2. Porta petita (accés Av. Ciutadella)
  3. Porta pista (accés C. Joan Miró)
  4. Porta del darrera (accés C. Ciutadella)

 

DETALL D’ENTRADES I SORTIDES PER NIVELLS EDUCATIUS

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.

ANIREM ACTUALITZANT AQUESTA INFORMACIÓ, SI ESCAU.