PLA D'ORGANITZACIÓ CURS 2020-2021

Aquest Pla d’organització de centre pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties i els mínims riscos assumibles, buscant l’equilibri entre protecció de la salut i l'educació de qualitat.

L’afrontament de la pandèmia per la COVID-19 ha implicat en la majoria dels països l’aplicació de mesures que han cercat contenir la transmissió del virus a través de la reducció de les interaccions socials, entre elles el tancament de les escoles.

Aquest Pla d’organització de centre pretén establir les bases per tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes garanties i els mínims riscos assumibles, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat.

Cal donar continuïtat a l’aprenentatge aplicant les mesures sanitàries de protecció.

El Departament d’Educació, en les Instruccions publicades a 30 de juny de 2020, estableix que:

  • Malgrat la pandèmia, tots els infants i adolescents han de tenir accés a l’educació en condicions d’equitat.
  • L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
  • L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
  • A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

La salut dels alumnes, docents i altres persones treballadores dels centres educatius és una prioritat per als Departaments d’Educació i de Salut. Totes les mesures estan adreçades a reduir la transmissió del virus i a millorar la traçabilitat de casos i contactes.

Totes les mesures proposades seran vigents al llarg del curs escolar i en coherència amb la realitat del nostre centre educatiu i el nostre entorn. El marc que es proposa ha de ser fàcilment adaptable si es canvia el context epidemiològic. Qualsevol actuació proposada i aprovada en aquest Pla, podrà ser modificada per donar compliment a qualsevol instrucció de rang superior que pugui sorgir durant el curs escolar.

NORMATIVA DE REFERÈNCIA

  • Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya. Departament d’Educació, 30 de juny de 2020.
  • Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius, en al marc de la pandèmia per Covid-19. PROCICAT, 3 de juliol de 2020.
  • Preguntes més freqüents i guia per elaborar el Pla d’organització dels centres educatius pel curs 2020-2021. Departament d’Educació, 9 de juliol de 2020.
  • Gestió de casos Covid-19 als centres educatius, 13 d’agost de 2020.