ALTRES INFORMACIONS...

En aquest apartat podeu trobar altra informació d'interès que pugueu necessitar durant el curs, prèviament comunicada per correu electrònic.