Què volem aconseguir?

En el moment que decidim renovar el Projecte Educatiu a l’escola, el primer que fem amb el claustre és decidir els objectius de centre a través de pensar en el perfil que volem que el nostre l’alumnat tingui en acabar l’escolarització a l’etapa de Primària al nostre centre educatiu.

Els debats i propostes de l’equip docent ens porten a especificar aquest perfil. Com a equip educatiu, volem que el nostre alumnat es desenvolupi amb èxit en l’àmbit acadèmic, en l’àmbit social i emocional i en l’àmbit personal.

En l’àmbit acadèmic volem destacar la importància dels processos, les habilitats, les estratègies i els relacions entre els aprenentatges per sobre del coneixement parcel·lat de continguts.

En l’àmbit social i emocional volem posar l’accent en el respecte cap a un mateix i cap als altres, en les relacions personals com a font d’aprenentatge per si mateixes i en els valors cívics, democràtics i tolerants que els han de facilitar participar en la nostra societat de manera responsable i compromesa.

En l’àmbit personal els volem fer forts en aquelles actituds de vida que els ajudaran a progressar amb èxit en qualsevol fita que es proposin.

Així doncs, aquest és el nostre objectiu de centre. Un objectiu encarat a propiciar que els nostres alumnes siguin competents, compromesos, amb valors personals i socials indispensables i amb una actitud de vida d’aprenentatge continu.

Volem que a l’escola l’alumnat sigui feliç, que els emocioni participar de les nostres propostes, que siguin protagonistes i constructors de la seva pròpia xarxa d’aprenentatges, que s’esforcin per estar satisfets dels seus propis progressos i que adquireixin valors de vida que els facin triar bé, ser bons i  compromesos.

CONCRECIÓ DELS OBJECTIUS DE CENTRE

  1. Crear un ambient escolar positiu que convidi a respectar als altres i l’entorn i ens faciliti gaudir d’una convivència enriquidora.
  2. Consolidar un equip educatiu compromès amb el projecte que lideri els canvis necessaris per garantir el benestar de l’alumnat i els seus progressos en els aprenentatges.
  3. Compartir aquest projecte amb les famílies i acompanyar-les en el camí educatiu dels infants per a consolidar una comunitat educativa compromesa.
  4. Estimular a l’alumnat perquè desenvolupi una actitud d’aprenentatge, superació i esforç al llarg de la seva vida.
  5. Dotar a l’alumnat de valors socials que els permetin establir relacions basades en el respecte, l’empatia, la solidaritat, la cooperació i la tolerància.
  6. Oferir a l’alumnat experiències i situacions en les que puguin mostrar iniciativa i emprenedoria, i puguin desenvolupar habilitats de pensament que els permetin construir opinions crítiques que impactin en la millora dels seus aprenentatges, les seves relacions i en l’entorn.
  7. Propiciar que l’alumnat adquireixi les destreses i coneixements necessaris per assolir amb el major èxit possible les competències bàsiques.