ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

02/11/2021

PARTICIPA! Presenta la teva candidatura! Fins el 15/11.
VOTA! L'escola és de tots i totes! 24/11, a les 8.45 i a les 16.15

Benvolgudes famílies,

El consell escolar del centre és l'òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és debatre sobre tots aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el Projecte Educatiu, el Pla i la Memòria Anual de centre, el pressupost i la liquidació, les Normes d’Organització i Funcionament de Centre, els projectes d’innovació, el calendari escolar...

El consell escolar del centre es reuneix preceptivament una vegada al trimestre i sempre que el convoca el director o directora del centre o ho sol·licita al menys un terç de les seves persones membres. A més, es fa una reunió a principi de curs i una altra a la seva finalització.

Les persones del consell escolar són elegides per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys. Per tant, enguany l’escola ha de renovar la meitat dels membres dels sectors electes (pares, mares i tutors legals i professorat). Us informo que hi ha DUES places que cal renovar al sector de pares, mares i tutors/es legals d’alumnes.

El procés electoral s'inicia el 2 de novembre de 2021, per aquest motiu us faig arribar la convocatòria per a aquestes eleccions.

Us animem a que presenteu la vostra candidatura si penseu que les vostres aportacions són interessants i si mostreu inquietuds per a formar part d’aquest òrgan de govern que pretén millorar el funcionament de l’escola, entre d’altres funcions. Podeu presentar la vostra candidatura a partir del dimarts, 2 de novembre de 2021 i fins el dilluns, 15 de novembre de 2021, omplint el formulari corresponent que se us lliurarà a la secretaria de l’escola.

Us demano que llegiu amb molta atenció la convocatòria adjunta i us recordo que restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte que vulgueu aclarir.

Atentament,

Gemma Pérez

Directora

Tiana, 2 de novembre de 2021