How to come in?

Todas las familias deberéis respectar con mucho compromiso las puertas de acceso asignadas y los horarios establecidos. Agradecemos, por adelantado, vuestra colaboración y responsabilidad.

AQUESTA INFORMACIÓ ESTÀ PENDENT DE REVISIÓ! (properament, al setembre 2021)

L’escola disposa de 4 accessos pels que es poden efectuar les entrades i les sortides de l’alumnat:

  1. Porta principal (accés Av. Ciutadella)
  2. Porta petita (accés Av. Ciutadella)
  3. Porta pista (accés C. Joan Miró)
  4. Porta del darrera (accés C. Ciutadella)

DETALL D’ENTRADES I SORTIDES PER NIVELLS EDUCATIUS

NIVELL

Núm alumnat

PORTA D’ACCÉS I MESURES

HORARI ENTRADA

HORARI SORTIDA

P3

P4

P5

19

25

26

PISTA

L’alumnat i l’acompanyant no podran esperar davant la porta d’accés fins l’hora exacte d’entrada, un cop el grup anterior hagi entrat.

Entrada:

L’alumnat accedeix a la pista amb un/a únic/a adult/a, ambdós/ambdues amb mascareta i guardant la distància seguint les senyalitzacions. A la porta interior de l’escola, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i accedeix a l’aula pel pati de la morera. Només poden entrar acompanyats els/les alumnes de P3 fins la porta de l’aula.

Tot el recorregut és exterior, cap adult/a podrà accedir a l’edifici.

Sortida:

Un/a únic/a adult/a accedeix al recinte escolar, amb mascareta, guardant la distància de seguretat amb altres familiars, i recull a l’alumnat a la porta de la seva aula, sense accedir a l’edifici.

P3:

8.55 h

14.55 h

 

P4:

8.45 h

14.45 h

 

P5:

8.50 h

14.50 h

P3:

12.25 h

16.25 h

 

P4:

12.15 h

16.15 h

 

P5:

12.20 h

16.20 h

1r EP

25

PORTA PETITA

Entrada:

L’alumnat, sense l’acompanyament de l’adult/a, espera a la vorera i accedeix al centre per la porta petita, amb mascareta i guardant la distància seguint les senyalitzacions. L’adult/a acompanyant pot esperar a la calçada, guardant les distàncies amb altres persones. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i accedeix a l’aula per l’accés a la planta -1.

Sortida:

La mestra responsable acompanya l’alumnat a la porta petita i el lliura a l’adult/a responsable. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir.

Els adults/tes responsables han d’esperar a la vorera, guardant la distància de seguretat amb altres familiars, i amb la mascareta posada.

 

 

 

 

1r:

8.45 h

14.45 h

 

 

 

 

 

1r:

12.15 h

16.15 h

 

2n EP

26

PORTA PRINCIPAL

Entrada:

L’alumnat, sense l’acompanyament de l’adult, espera a la vorera i accedeix al centre per la porta principal, amb mascareta i guardant la distància seguint les senyalitzacions. L’adult/a acompanyant pot esperar a la calçada, guardant les distàncies amb altres persones. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i accedeix a l’aula baixant les escales de l’interior de l’edifici fins la planta -1.

Sortida:

La mestra responsable acompanya l’alumnat a la porta principal i el lliura a l’adult/a responsable. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir.

Els adults/tes responsables han d’esperar a la vorera, guardant la distància de seguretat amb altres familiars, i amb la mascareta posada.

2n:

8.45 h

14.45 h

 

2n:

12.15 h

16.15 h

 

3r EP

24

PORTA PETITA

L’alumnat no podrà esperar a la vorera fins l’hora exacte d’entrada, un cop el grup anterior hagi entrat.

Entrada:

L’alumnat, sense l’acompanyament de l’adult/a , espera a la vorera i accedeix al centre per la porta petita, amb mascareta i guardant la distància seguint les senyalitzacions. L’adult/a acompanyant pot esperar a la calçada, guardant les distàncies amb altres persones. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i accedeix a l’aula per l’accés a la planta -1.

Sortida:

La mestra responsable acompanya l’alumnat a la porta petita i el lliura a l’adult/a responsable. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir.

Els adults/tes responsables han d’esperar a la vorera, guardant la distància de seguretat amb altres familiars, i amb la mascareta posada.

3r:

8.55 h

14.55 h

 

3r:

12.25 h

16.25 h

 

4t EP

25

PORTA PRINCIPAL

L’alumnat no podrà esperar a la vorera fins l’hora exacte d’entrada, un cop el grup anterior hagi entrat.

Entrada:

L’alumnat, sense l’acompanyament de l’adult, espera a la vorera i accedeix al centre per la porta principal, amb mascareta i guardant la distància seguint les senyalitzacions. L’adult/a acompanyant pot esperar a la calçada, guardant les distàncies amb altres persones. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i accedeix a l’aula baixant les escales de l’interior de l’edifici fins la planta -1.

Sortida:

La mestra responsable acompanya l’alumnat a la porta principal i el lliura a l’adult/a responsable. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir.

Els adults/tes responsables han d’esperar a la vorera, guardant la distància de seguretat amb altres familiars, i amb la mascareta posada.

4t:

8.55 h

14.55 h

4t:

12.25 h

16.25 h

5è EP

6è A EP

6è B EP

23

24

25

PORTA DEL DARRERA

L’alumnat no podrà esperar davant la porta d’accés fins l’hora exacte d’entrada, un cop el grup anterior hagi entrat.

Entrada:

L’alumnat, sense l’acompanyament de l’adult, accedeix al centre per la porta del darrera, amb mascareta i guardant la distància seguint les senyalitzacions. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic i accedeix a l’aula travessant el pati de la riera i per l’accés al mòdul de CS a la planta 0.

Sortida:

La mestra responsable acompanya l’alumnat a la porta del darrera i el lliura a l’adult/a responsable, si escau. A la porta, l’alumnat es renta les mans amb gel hidroalcohòlic abans de sortir.

5è EP:

8.50 h

14.50 h

 

6è A EP:

8.45 h

14.45 h

 

6è B EP:

8.55 h

14.55 h

5è EP:

12.20 h

16.20 h

 

6è A EP:

12.15 h

16.15 h

 

6è B EP:

12.25 h

16.25 h

En qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com en els passadissos i llocs de concurrència, l’alumnat i el personal del centre educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat.