What do you need to come to school?

EDUCACIÓ INFANTIL (P3, P4 i P5)

TOT L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ INFANTIL HAURÀ DE PORTAR UNA MOTXILLA DE MIDA PETITA.

- A la motxilla hi haurà de portar l'esmorzar en una carmanyola (no es pot portar embolcall d'un sol ús) i l'ampolla d'aigua reutilitzable. També, cada dilluns i dijous, s'haurà de portar la bata neta.

Per exemple:

     

- ÉS IMPORTANT QUE NO HI HAGI RES MÉS A LA MOTXILLA! Ni joguines, ni collarets, peluixos, ninos... Per seguretat, aquest any és més important que mai que respecteu aquesta instrucció!

- La bata es retornarà cada dimecres i divendres per rentar, és convenient tenir-ne dues per poder-les intercal·lar.

- La capsa decorada de sabates és per guardar la muda que tindrem a l'escola. Cal que la roba i les sabates hi càpiguen bé. En primer lloc, hi haureu de posar una muda d'estiu i, més endavant, us la tornarem per canviar-la per una muda d'hivern.

- L'ampolla per beure aigua s'ha de poder fer servir amb autonomia, és a dir, que l'infant la sàpiga obrir i tancar bé. Comproveu que l'ampolla no perd aigua amb facilitat. Aquesta ampolla anirà cada dia cap a casa i l'endemà haurà de tornar a l'escola. Les famílies heu d'assegurar la seva desinfecció diària.

- La bossa petita de roba per guardar la mascareta haurà d'estar sempre dins la motxilla.

- A la muda pel servei de menjador no cal que hi hagi unes altres sabates.

 

 

- La bata es retornarà cada dimecres i divendres per rentar, és convenient tenir-ne dues per poder-les intercal·lar.

- L'ampolla per beure aigua s'ha de poder fer servir amb autonomia, és a dir, que l'infant la sàpiga obrir i tancar bé. Comproveu que l'ampolla no perd aigua amb facilitat. Aquesta ampolla anirà cada dia cap a casa i l'endemà haurà de tornar a l'escola. Les famílies heu d'assegurar la seva desinfecció diària.

- La bossa petita de roba per guardar la mascareta haurà d'estar sempre dins la motxilla.

 

 

- La bata es retornarà cada dimecres i divendres per rentar, és convenient tenir-ne dues per poder-les intercal·lar.

- L'ampolla per beure aigua s'ha de poder fer servir amb autonomia, és a dir, que l'infant la sàpiga obrir i tancar bé. Comproveu que l'ampolla no perd aigua amb facilitat. Aquesta ampolla anirà cada dia cap a casa i l'endemà haurà de tornar a l'escola. Les famílies heu d'assegurar la seva desinfecció diària.

- La bossa petita de roba per guardar la mascareta haurà d'estar sempre dins la motxilla.

 

 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA (de 1r a 6è)

TOT L'ALUMNAT D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA HAURÀ DE PORTAR UNA MOTXILLA DE MIDA NORMAL.

- A la motxilla hi ha de caber una carpeta mida DIN-A4. Hi haurà de portar l'esmorzar en una carmanyola (no es poden fer servir embolcalls d'un sol ús), una ampolla d'aigua reutilitzable, un paquet de mocadors i la carpeta, quan escaigui. A partir de 3r de Primària també hi portaran l'agenda.

       

- ÉS IMPORTANT QUE NO HI HAGI RES MÉS A LA MOTXILLA! Ni joguines, ni cromos, ni collarets... Per seguretat, aquest any és més important que mai que respecteu aquesta instrucció!

- La bata només es fa servir per fer plàstica. La portaran a casa per rentar després de cada sessió de plàstica, sempre que la mestra ho consideri necessari.

- L'ampolla per beure aigua s'ha de poder fer servir amb autonomia, és a dir, que l'infant la sàpiga obrir i tancar bé. Comproveu que l'ampolla no perd aigua amb facilitat. Aquesta ampolla anirà cada dia cap a casa i l'endemà haurà de tornar a l'escola. Les famílies heu d'assegurar la seva desinfecció diària.

- La ronyonera ha de ser de mida petita i poc voluminosa. L'infant la portarà posada tot el dia. L'objectiu principal és que hi guardin la mascareta i també un paquet de mocadors de paper.

Per exemple:

- L'estoig petit de roba amb cremallera l'omplirem amb el material de l'escola. Aquest any, l'estoig estarà sempre a l'escola, no anirà a casa i tornarà. És imprescindible que l'alumnat no porti un estoig a la motxilla amb material addicional. Nosaltres els donarem tot el necessari i es quedarà sempre a l'escola.

Per exemple:

 

ANIREM ACTUALITZANT AQUESTA INFORMACIÓ, SI ÉS NECESSARI.